Dr. Arjella van Scheppingen

Onderzoeker en facilitator

Arjella van Scheppingen is zelfstandig onderzoeker en facilitator vitale arbeidsorganisaties. Zij is gespecialiseerd in het motiveren, stimuleren en activeren van mensen en teams om - in veranderende tijden-  gezond, veilig en effectief kunnen blijven (samen)werken. De belangrijkste thema’s daarbij: persoonlijk leiderschap, intrinsieke motivatie en sociaal kapitaal. De meest intrigerende vraag: ‘Hoe krijg je de boel in beweging?’ 

Arjella is dagvoorzitter en verzorgt de sessie Motiveren kun je leren.

Prof. dr. Evelien Brouwers

Hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid 

Evelien Brouwers behaalde in de periode 1990-1995 haar masterdiploma zowel in de klinische als sociale psychologie aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). Daarna werkte ze bij de Depressie Stichting (1996), als promovenda aan Tilburg University (1997-2001) en als postdoc onderzoeker bij NIVEL (2001-2005). Ze ging vervolgens opnieuw bij Tilburg University aan de slag als docent/senior onderzoeker en per 1 oktober 2019 als hoogleraar. Evelien was sinds 2006 onder meer lid van het managementteam van Tranzo (2006-2016), coördinator bij de Academische Werkplaats Geestdrift (2006-nu), coördinator Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (2015-nu) en was voorzitter van de commissie die de landelijke richtlijn 'psychische problemen' voor bedrijfsartsen recent heeft herzien, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Evelien haalde bijna 2 miljoen euro aan fondsen binnen voor haar onderzoek. Ze heeft ruim 80 internationale en nationale publicaties op haar naam staan.

Evelien verzorgt de openingskeynote De waarde van welzijn

Arjen Banach

Spreker & organisatiefuturoloog

Arjen Banach is geen hoogleraar of professor met een verhaal dat bol staat van de wetenschappelijke onderzoeken en theoretische modellen. Arjen brengt veel energie. Energie is de brandstof om dingen anders te durven doen, te veranderen. Humor, interactie, prikkelende vragen en eyeopeners voeren de boventoon. Arjen laat inzien dat het anders kan, inspireert hoe dat moet en motiveert om het morgen ook echt in praktijk te brengen.

Arjen verzorgt de keynote Inspirerend werkgeverschap in een veranderende wereld.

Marcel Balm

Adviseur, trainer, coach

Marcel Balm heeft zich vanaf 2002 gespecialiseerd op het snijvlak van veiligheid, gezondheid en welzijn enerzijds en gedragsverandering, communicatie en opleiden anderzijds. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde (NVVK) en mederedacteur en medeauteur van het Handboek arbeid & gezondheid. Sinds 2002 is hij betrokken geweest bij het formuleren, implementeren en borgen van arbobeleid in vele sectoren en bedrijven, andere IKEA, Heineken, PepsiCo, T-Mobile en Vestia. In 2017 is hij samen met Rutger Balm gestart met het ontwikkelen van de methodiek Mijn Mammoet en berijder. 

Marcel verzorgt de sessie Mijn Mammoet en berijder.

Manfred Jansen en Saskia van Eijkeren 

Manfred Jansen vertegenwoordigt als manager de Duitse ergonomische bureaustoelen
fabrikant KÖHL in Nederland. KÖHL stoelen bieden gebruikers ergonomische 
meerwaarde door onder andere de gepatenteerde AIR-SEAT. Daarnaast respecteert KÖHL het milieu van ontwerp tot aan aflevering bij de eindgebruiker. 

Saskia van Eijkeren, van SMART•ERGO, heeft zich als werkplek ergonoom 
gespecialiseerd in "zittend beeldschermwerken".  Zij adviseert bedrijven, gemeenten en particulieren door het geven van preventieve zitinstructies, workshops en het uitvoeren van curatief werkplekonderzoek waarbij ze medewerkers met medische indicaties intensief begeleidt in het re-integratietraject.

Manfred en Saskia verzorgen de sessie Gezond thuiswerken, hoe zit dat eigenlijk?

Annemarie Timmermans

Gedragveiligheidskundige

Met een achtergrond in het sociaal-cultureel werk en als hoger veiligheidskundige (NEBOSH Diploma) heeft Annemarie veiligheid altijd bekeken vanuit wat de mens doet, als individu en als groep. In 2019 is haar eerste boek verschenen: ‘Geef veiligheid wortels’, met als ondertitel ‘Wie zich veilig voelt durft alles. Haar missie is om ‘veiligheid’ weer leuk en behapbaar te maken en zo mensen in beweging te krijgen. Dat doet ze middels workshops, lezingen en mooie gesprekken. 
 
Veilig voelen, en dus ook het tegenovergestelde: angst en onzekerheid, speelt een grote rol bij de (onbewuste) keuzes die we maken als leiders, mensen die het werk uitvoeren en preventieprofessionals. Annemarie inspireert vanuit haar kennis en (levens-)ervaring om stil te staan bij veilig voelen en bij wat er nodig is om  samen veiliger te doen. 

Annemarie verzorgt de sessie Samen veiliger doen: alles draait om de interactie. Hoe zorg t u daarvoor? 

Guus Koomen

Senior HSE-adviseur en veiligheidscultuur adviseur

Guus Koomen heeft een achtergrond als hoger veiligheidskundige, bedrijfskundige en is in dit vak ruim 20 jaar actief. Vanuit SIC is hij werkzaam als senior adviseur, trainer en projectleider. Hij heeft samen met gedragsdeskundigen en organisatieadviseurs van Safety Improvement Company uiteenlopende projecten uitgevoerd in het kader van veiligheidsverbetering waarbij gedragsbeïnvloeding een grote rol speelt. 
 
Guus Koomen verzorgt, samen met Karst Benuch, de sessie Serious Gaming: Gedragsinterventie ten tijde van Corona.

Karst Benus

Senior trainer en coach

'Ervaringsgericht leren' typeert de trainingen van Karst waarbij deelnemers ervaren dat het meestal gewoon leuk is om te leren. Na 17 jaar in het bedrijfsleven actief te zijn geweest, en tussendoor een aantal jaren topsport bedreven te hebben, is Karst in 1996 begonnen met het ontwikkelen en opzetten van praktische en doelgerichte trainingen op gebied van management en team development. Tijdens trainingen gaat Karst niet alleen op een bijzondere en versnelde manier kennismaken, maar krijg je als deelnemer inzicht in leer- denk- en werkstijlen van jezelf en anderen, en wordt de basis gelegd om met elkaar een prettige en effectieve tijd samen te doorlopen. 

Karst Benus verzorgt, samen met Guus Koomen, de sessie Serious Gaming: Gedragsinterventie ten tijde van Corona. 

Dr. Tom van den Belt 

Management-ethicus en bedrijfsocioloog

Tom van den Belt heeft ervaring als bestuurder in de zorgsector, managementfilosoof in een staalbedrijf en HR-manager. Als wetenschapper is hij betrokken bij een aantal master-opleidingen. Zijn publicaties handelen over bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsverhoudingen. 

Tom van den Belt verzorgt de sessie Ethische basis van arbeidsrelaties, hoe geef je dat nou vorm?

Ir. Rimke Kerkhoff

Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheidskundige  


Rimke Kerkhoff is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen in de richting milieu, arbeid en gezondheid en volgde aanvullend opleidingen op het  gebied van toxicologie en arbeidsveiligheid. Rimke werkt inmiddels al 24 jaar als adviseur bij Arbo Unie, waar zij deel uit maakt van het Expertise Centrum Toxische Stoffen. Binnen deze groep werkt zij samen met bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en toxicologen aan gecompliceerde vragen aangaande gevaarlijke stoffen en biologische agentia op de werkvloer. Eind 2019 is de publicatie “Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals, de RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen” verschenen. Sinds mei dit jaar is Rimke lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne. 

Rimke Kerkhoff verzorgt de sessie De RI&E en het PAGO in de strijd tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen.

Roland van Gils

Teamleider KAM bij Baas B.V.

 

Roland van Gils werkt als teamleider van de KAM-afdeling bij een landelijk opererende technische dienstverlener voor het aanleggen en beheren van (ondergrondse) infrastructurele netwerken en technische installaties. Hij is gespecialiseerd in veiligheidscultuur en –gedrag, heeft een voorliefde ontwikkeld voor psychologie, veranderkunde en organisatiekunde. Vanuit zijn expertise streeft hij naar het uitlijnen van goede initiatieven en het creëren van eenheid, verbondenheid en duidelijke kaders. Als professional heeft hij tien jaar ervaring in het sturen en begeleiden van trajecten met betrekking tot veiligheidscultuur en -gedrag, arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu binnen zowel technische- als productiegerichte omgevingen.

Roland van Gils verzorgt de praktijkcasus De medewerker centraal.

​​​​

Jens Hommen  

Exclusief distributeur Pausit Benelux  

 

 

 

 

Mikael Wahman

Eigenaar Pausit AB 

 
Pausit is een digitale personal trainer op je computer. Het herinnert je om pauzes te nemen en instrueert je met gerichte (ergonomische) oefeningen aan de slag te gaan. Met het pauzeprogramma van Pausit zorgen wij voor een regelmatige kleine onderbreking van statisch werk. Gevolg: minder fysieke ongemakken door betere bloedcirculatie, verlaging van stress door even te ontspannen en meer frisse energie.

Sinds 2006 helpt Pausit in Zweden bedrijven met actiever werken (150.000 dagelijkse gebruikers en 99% tevreden klanten). Bedrijven als Astra Zeneca, ABB, Husqvarna en Gemeenten als Malmö, Göteborg en diverse grote en kleine organisaties hebben micropauzes van Pausit inmiddels tot hun dagelijkse routine gemaakt. Met als gevolg enthousiaste medewerkers die zowel individueel als in groepsverband gezamenlijk gebrek aan beweging succesvol voorkomen.