Koen Langenhuysen

Dagvoorzitter

Koen Langenhuysen verzorgt vanuit ‘Fijn Werk’ training, advies en publicaties. Vooral op het gebied van arbeidsomstandigheden. 
Hij ís auteur van ondermeer de SER Handreiking ‘De preventiemedewerker’ en het ‘Praktijkboek Arbeidsomstandigheden’. In meerdere sectoren is hij betrokken bij het opstellen van de arbocatalogus en de branche-RI&E. Hij verzorgt ook arbotrainingen voor preventiemedewerkers en ondernemingsraden. Verder treedt hij regelmatig op als dagvoorzitter. 

Daantje Derks

Keynote 1: Hoe smart is smartphone gebruik eigenlijk voor de werknemer?

Daantje Derks is universitair hoofddocent en sectiehoofd Arbeid en Organisatie Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de volgende thema's: impact van digitale media op het werk, werk-privé balans en proactief gedrag. Ze publiceert regelmatig in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften in haar vakgebied. Daarnaast geeft ze onderwijs in de master The Psychology of Digital Media en geeft een vak over Leiderschap en Coaching.

Annemarie Timmermans

Keynote 2: Meer bereiken door anders werken? Hoe dan?

Annemarie Timmermans, eigenaar van Camina, is gedragsveiligheidskundige en ervaren trainer, coach en spreker op het gebied van preventie. Veilig voelen en veilig zijn is de rode draad in alles wat ze doet. Haar expertise zet ze in voor interactieve trainingen en veiligheidsdagen en om arboprofessionals te coachen. Ze is auteur van ‘Geef veiligheid wortels’ en ‘In 10 stappen verbindend adviseren - bereik moeiteloos meer als preventieprofessional’.

Tony Thoeng

Keynote 3: PSA en ongewenst gedrag

Tony Thoeng is projectleider bij het programma Arbeidsmarktdiscriminatie en Psychosociale Arbeidsbelasting en werkt als gedragsadviseur bij het Behavioural Insights Team van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bij de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW heeft hij gewerkt op (stimulerings)programma’s zoals het Actieplan Arbeidsveiligheid (over veiligheidscultuur), het programma Duurzame inzetbaarheid, het project Pesten en het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. 

Marjolein Uiterwijk

Keynote 3: PSA en ongewenst gedrag

Marjolein Uiterwijk is specialist Arbeid en Organisatie binnen het Inspectiebreed kenniscentrum van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en hoger veiligheidskundige. Haar specialisatie is psychosociale arbeidsbelasting, met name seksuele intimidatie. Als specialist is zij onder andere betrokken bij onderzoek naar ongewenst gedrag en de ontwikkeling van interventies en instrumenten. Ook geeft zij geregeld presentaties en workshops.  

Andere onderwerpen waar zij zich zoal mee bezighoudt zijn arbeidstijden in relatie tot gezond en veilig werken, overgang en werk en nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Naast haar werk als specialist is zij zelfstandig professioneel coach en trainer. 

Edo Wilcke

Keynote 3: PSA en ongewenst gedrag

Edo Wilcke is afgestudeerd als organisatiepsycholoog op het onderwerp ‘werkstress en bevlogenheid’. Edo heeft ruime ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zowel binnen als buiten de overheid en is sinds 2020 als senior onderzoeker werkzaam bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Edo is betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder het onderzoek naar ongewenst gedrag. 

Auke van der Wal

Keuzesessie: Reanimatie: wat kun en moet je doen om de werkomgeving veilig(er) te maken?

Met een verpleegkundige achtergrond werk ik al jaren samen met zorgprofessionals om hoge kwaliteit reanimatie te behalen. Mijn naam is Auke van der Wal en ik ben werkzaam voor de firma ZOLL Medical als Clinical Support Specialist. Mijn werkgebied is Benelux en Scandinavië en binnen deze regio werk ik samen met ziekenhuizen en ambulancediensten om de best mogelijke reanimatiezorg voor slachtoffers te bieden. Om deze doelen te behalen organiseren wij klinische programma’s waarbij reanimatiefeedback met data centraal staat. Ik sta los van het sales- en marketingteam en daardoor ben ik in staat om op inhoudelijk niveau met onze klanten samen te werken. 

Sophie van der Zee

Keuzesessie: Mensen liegen, ook op de werkvloer 

Sophie van der Zee is rechtspsycholoog en universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics. Ze doet onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag, onder andere op de werkvloer. Ze is oprichter van Decepticon en de Deception Research Society, waar onderzoekers en professionals bij elkaar komen om de nieuwste inzichten over oneerlijk gedrag met elkaar te delen.

Tamara Onos

Keuzesessie: Het verschilt tussen risico en gevaar in de praktijk 

Tamara Onos is gecertificeerd arbeidshygiënist met 25 jaar ervaring in de bouw en de industrie. Als auteur verspreidt zij kennis over veilig en gezond werken door luchtige, informatieve blogs, haar Health & Safety thriller Onder Invloed en in een populair wetenschappelijke bundel Hoe zit dat nou? Zin en onzin over alledaagse gevaren. Als alternatieve toolbox ontwikkelde zij de spellenserie 100 ways to die at work. Tamara werkt als zelfstandig arbeidshygiënist voor bedrijven en brancheverenigingen. Zij maakt deel uit van de coöperatie Auxilium HSE.

Wim van Alphen

Keuzesessie: De koers moet om, ook bij de RI&E 

Wim van Alphen is hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist, chemicus en microbioloog. Als zzp-er/ adviseur en vanuit diverse arbodiensten in de praktijk is hij bij veel bedrijven werkzaam. Daarnaast is hij docent aan diverse opleidingen waaronder de PHOV in Utrecht, SDU en verschillende hogescholen en SDU op het gebied van risico-inventarisatie en -evaluatie, gevaarlijke stoffen, PGS15, biologische veiligheid.  Hij is auteur van diverse boeken over de risico-inventarisatie en –evaluatie, ongevallen, biologische veiligheid, beroepsziekten en arbeidshygiëne.

Jennifer Elders

Keuzesessie: Preventie van en begeleiden bij burn-out 

Jennifer Elders is register counsellor ABvC®, psychosociaal therapeut RBCZ® en sinds 2016 aangesloten bij CSR Centrum. Vanuit haar bedrijf Voorkom Onnodig Verzuim adviseert zij werkgevers, geeft voorlichting en functioneert als triagist voor bedrijfsartsen. Ze begeleidt werknemers die te maken hebben met werkstress. Daarin werkt ze met mensen op de diepere therapeutische lagen van identiteit, niet genomen rouw en hervinden van veerkracht in hechting en emotieregulatie.