Arjella van Scheppingen

Onderzoeker en facilitator

Dr. Arjella van Scheppingen is zelfstandig onderzoeker en facilitator vitale arbeidsorganisaties. Zij is gespecialiseerd in het motiveren, stimuleren en activeren van mensen en teams om - in veranderende tijden-  gezond, veilig en effectief kunnen blijven (samen)werken. De belangrijkste thema’s daarbij: persoonlijk leiderschap, intrinsieke motivatie en sociaal kapitaal. De meest intrigerende vraag: ‘Hoe krijg je de boel in beweging?’ 


Dr. Ingeborg van der Geest

Zelfstandig docent/adviseur & Universiteit Leiden 

Dr. Ingeborg van der Geest werkt als zelfstandig docent, onderzoeker en adviseur op het gebied van argumentatie en communicatie. Zij traint uiteenlopende doelgroepen – van veiligheidskundigen en arboprofessionals tot juristen en hogere militairen – in helder denken, effectiever communiceren en het doen van onderzoek. Zij promoveerde in de argumentatietheorie en is verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij colleges geeft op het gebied van argumentatie en kritisch denken.

Lees ook het artikel van Ingeborg: Adviseren? Eerst onderzoeken zonder vooroordeel

Prof. Dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar crisisbeheersing en veiligheidsbeleid.  

Jaap Peters

Organisatie-activist

Jaap Peters is vooral bekend van de boeken Intensieve Menshouderij, Bij welke reorganisatie werk jij? en de trilogie ‘Het Rijnland Boekje’. Als medewerkers organisaties zien als hun hulpmiddel ziet die organisatie er letterlijk anders uit! Jaap ondersteunt o.a. het traject Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg en is gastdocent op meerdere universiteiten/hogescholen.


Edith Groenendaal 

Arbeid- en Organisatieadviseur en presentatietrainer 

Edith Groenendaal is gecertificeerd Arbeid- & Organisatieadviseur en ondernemer. Zij is gespecialiseerd in thema’s als werkplezier en ‘loopbaanlang’ inzetbaar zijn en volgde daarnaast een opleiding tot presentatietrainer.


 

 

Rob Verkerke

Arbeid- en Organisatieadviseur en presentatietrainer 

Rob Verkerke is gecertificeerd Arbeid- & Organisatieadviseur en ondernemer en is gespecialiseerd in veilig gedrag en samenwerken.


 

 

Tamara Onos

Arbeidshygiënist en auteur

Tamara Onos is arbeidshygiënist met 25 jaar ervaring. Zij geeft advies over blootstelling aan gevaarlijke stoffen aan bedrijven en brancheverenigingen. Daarnaast schrijft zij in blogs over de pracht en problemen van werk. Afgelopen februari is haar eerste thriller verschenen met een plot rondom gevaarlijke stoffen: Onder Invloed.


Willeke Bezemer

Psycholoog

Willeke Bezemer is psycholoog. Zij werkte een flink aantal jaren in de hulpverlening en richtte toen haar focus op de werkomgeving van mensen. Vanuit de overtuiging dat je je talenten pas echt kunt ontplooien in een werkomgeving zonder pesten en seksuele intimidatie houdt zij zich inmiddels 25 jaar met deze materie bezig.  


Willemien Brand

Director BRAND Academy

Nadat Willemien met lof en als beste van het jaar afstudeerde van de design academy, startte ze haar carriere als industrial designer en verwierf daarmee meerdere prijzen voor haar designs en red dot awards. In 1999 startte ze Buro BRAND dat met vestigingen in Den Haag en Bangkok inmiddels is uitgegroeid tot een leidend bedrijf in Visual Thinking en het aanleren van visuele werkmethoden aan corporate bedrijven. 


Tammo ter Hark

Projectmanager

Tammo ter Hark werd opgeleid tot industrieel ontwerper, specialisatie ergonomie. Na een aantal jaren als ergonoom en projectleider gewerkt te hebben bij o.a. TNO, is hij in 2009 begonnen met Tools for Research: internetinstrumenten voor onderzoekers met nadruk op beveiliging en gebruiksvriendelijkheid.
 


Pascal Willems

Pascal Willems is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, privacyrecht, sociale zekerheid, ziekte- en verzuim en Arbowetgeving. Al jaren lang staat hij werkgevers, werknemers, arbodienst(verleners), bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende deskundigen op het gebied van de arbodienstverlening, waaronder taakdelegatie. Daarnaast is hij veelvuldig spreker op congressen en cursussen en is hij auteur voor diverse uitgaven.