Reanimatie: wat kun en moet je doen om de werkomgeving veilig(er) te maken?

Auke van der Wal

Een REANIMATIE geeft chaos, spanning, onzekerheid en angst! Hoe kunnen hulpverleners in deze uiterst stressvolle situatie een optimale REANIMATIE leveren om op deze manier het slachtoffer de best mogelijke kans op overleving te geven.
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op waarom het zo belangrijk is om de richtlijnen te behalen. Is “iets doen beter dan niets doen”?. We gaan in deze workshop ook laten zien (en wellicht laten ervaren) welke beschikbare hulpmiddelen er zijn om de best mogelijke REANIMATIE zorg te leveren als de situatie zich ooit gaat voordoen.  

 

Tijdens deze workshop leer je: 

 • Welke richtlijnen er zijn op het gebied van REANIMATIE en waarom deze ESSENTIEEL zijn 
 • Wat een hulpmiddel kan zijn om deze ESSENTIELE richtlijnen te behalen 
 • Dat een AED meer kan zijn dan een “ding dat een schok” geeft  
 • Dat analyse en data kostenbesparend kunnen zijn  

Mensen liegen, ook op de werkvloer 

Dr. Sophie van der Zee  

Als je mensen vraagt hoe vaak ze liegen, komt daar gemiddeld twee leugens per dag uit. Als we meten hoe vaak mensen liegen, komt daar gemiddeld twee leugens per gesprekje van 10 minuten uit. Het lijkt er dus op dat mensen regelmatig liegen en vaker dan ze zelf denken. Mensen liegen om verschillende redenen. Vrouwen liegen bijvoorbeeld wat vaker om sociale redenen, terwijl mannen vaker liegen om er zelf beter van te worden. Beide type leugens komen veelvuldig voor op de werkvloer.  

 

 

Tijdens deze workshop verkennen we:  

 • Waarom liegen mensen?  
 • Onder welke omstandigheden liegen mensen meer?  
 • Welke kwaliteiten heeft een goede leugenaar?  
 • Kun je zien of iemand liegt?

Het verschil tussen risico en gevaar in de praktijk 

Tamara Onos

Er is een verschil tussen gevaar en risico. Het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hangt af van het gevaar van de stof (waar werk je mee) en de blootstelling (hoeveel komt er in je lichaam). Door minder gevaarlijke stoffen te gebruiken, verlaag je het risico. Bij kankerverwekkende en mutagene stoffen is er zelfs sprake van een vervangingsplicht als dit technisch mogelijk is. Maar hoe doe je dat in de praktijk? 

In deze workshop gaan we in op de theorie, wat bepaalt het risico, hoe weet je het gevaar. Maar het grootste deel van de tijd besteden we aan praktische handvatten: hoe kun je producten vergelijken, waar vind je alternatieven, wat zijn valkuilen.  


De koers moet om, ook bij de RI&E 

Wim van Alphen

De kwaliteit van de risico-inventarisaties en -evaluaties is onvoldoende. Daarom is nieuw beleid ingezet om die kwaliteit te verhogen. In deze workshop wordt ingegaan op de nieuwe eisen die aan de RI&E gesteld worden.

 

 

 

 

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • Waarom zijn de criteria waaraan een RIE moet voldoen eigenlijk aangepast?
 • Wat is de belangrijkste verbetering die met de wijziging wordt bereikt?
 • Moet nu in het vervolg de RI&E altijd door meer arbokerndeskundigen (AKD) worden getoetst?
 • Wanneer moeten wel 2 of 3 arbokerndeskundigen de RI&E toetsen?
 • Wanneer zijn eigenlijk verdiepende onderzoeken nodig?
 • Worden de eisen die aan certificaathouders (de AKD) nu ook anders?
 • Kunnen we nog steeds de branche-RI&E’s gebruiken?

Preventie van en begeleiden bij burn-out 

Jennifer Elders

CSR Centrum is hét expertisecentrum op het gebied van stress en veerkracht. Ruim 20 jaar passen de door ons opgeleide stress- en burn-outspecialisten de CSRÒ-methode met passie en overtuiging toe. Vanuit het biopsychosociale model worden mensen met chronische stressklachten naar herstel begeleid. Deze aanpak is voor elke arboprofessional een ‘need to know’.

 


 

In deze workshop leer je over:

 • Oorzaken van werkstress en hoe een burn-out kan ontstaan
 • Preventie en aanpak van chronische stressklachten (stressklachten herkennen, interventies en de functie van hersteltijd)
 • Wat je kunt doen als Arboprofessional