Datum

7 oktober 2019

 

Locatie

Van der Valk 
Winthontlaan 4-6, 
3526 KV Utrecht
Tel 085 - 001 4414
vandervalkhotelutrecht.nl

 

Inschrijfmogelijkheden

  • € 449 p.p. bij aanmelding vóór 15 augustus 2019
  • € 499 p.p. bij deelname van 1 persoon van één organisatie
  • € 399 p.p. bij gelijktijdige registratie van 3 of meer personen van één organisatie
  • € 399 p.p. indien u een lidmaatschap heeft bij NVVK, NVVA, BVAA of BA&O
  • € 399 p.p voor abonnees van Arbo >>

De genoemde prijzen zijn inclusief koffie en thee tijdens de pauzes en de netwerkborrel en exclusief BTW.

 

Contact

Voor vragen over de afhandeling van uw inschrijving kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088-58 40 401 of aanmeldingenevents@vakmedianet.nl.

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor de dag kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang bent u afnemer 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via aanmeldingenevents@vakmedianet.nl.

 

Annuleringsvoorwaarden groepen

Het is niet mogelijk om te annuleren voor losse personen binnen een groepsaanmelding, dit in verband met de reeds toegekende groepskorting. Wel is het mogelijk om voor de persoon die niet kan deelnemen een vervanger te sturen. Plaatsvervangers kunt u doorgeven via aanmeldingenevents@vakmedianet.nl.

 

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

 

Organisatie

Het Landelijk Arbocongres wordt georganiseerd door Arbo >> (onderdeel van Vakmedianet B.V.)