Datum

Het Landelijk arbo congres vind op donderdag 1 oktober 2020 plaats. 
Tevens heeft u gratis toegang tot de vakbeurs Safety&Health@Work op 30 september en 1 oktober. 


Extra maatregelen

Uiteraard doen wij er samen met Ahoy alles aan om u een veilig en gezonde dag te laten beleven. Hier worden extra maatregelen en voorzieningen voor getroffen. 
 

Locatie

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
Bereikbaarheid locatie


Doelgroep

Tijdens dit ontmoet u arbodeskundigen en -adviseurs, Arbeids- en organisatiedeskundigen, Arbo-coördinatoren, overige arbo-specialisten, directieleden, veiligheidsdeskundigen, (Q)HSE-managers, preventiemedewerkers, (lijn)managers, HR-managers, HR-professionals, VGWM-leden en OR-leden.
 

Netwerken

Naast een inhoudelijk programma met de belangrijkste topics op het gebied van veilig en gezond werken, hebt u in 1 dag uw netwerk flink verbreedt. 


Inschrijfmogelijkheden

  • € 449 p.p. bij aanmelding vóór 1 juli 2020
  • € 499 p.p. bij deelname van 1 persoon van één organisatie
     
  • € 399 p.p. bij gelijktijdige registratie van 3 of meer personen van één organisatie
  • € 399 p.p. indien u een lidmaatschap heeft bij NVVK, NVVA, BVAA of BA&O
  • € 399 p.p voor abonnees van Arbo >>

De genoemde prijzen zijn inclusief koffie en thee tijdens de pauzes en de netwerkborrel en exclusief BTW.


Contact

Voor vragen over de afhandeling van uw inschrijving kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088-58 40 888 of inschrijven@vakmedianet.nl.


Annuleringsvoorwaarden
 

Aangepaste annuleringsvoorwaarden
Kijk op de pagina 'Corona update' voor meer informatie.
 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor de dag kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang bent u afnemer 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via inschrijven@vakmedianet.nl.


Annuleringsvoorwaarden groepen

Het is niet mogelijk om te annuleren voor losse personen binnen een groepsaanmelding, dit in verband met de reeds toegekende groepskorting. Wel is het mogelijk om voor de persoon die niet kan deelnemen een vervanger te sturen. Plaatsvervangers kunt u doorgeven via inschrijven@vakmedianet.nl.


Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.


Organisatie

Het Landelijk Arbocongres wordt georganiseerd door Arbo >> (onderdeel van Vakmedianet B.V.)

 


Informatie over standruimte of sponsormogelijkheden?  

Neem dan contact op met:

Inge Klazema
06 - 57942787 | ingeklazema@vakmedianet.nl