09:00Ontvangst

Welkom en ontvangst

09:30Opening

Regie in eigen hand - Opening door dagvoorzitter Porto Franco, directeur tri-plus

09:50Plenair

Benno Schildkamp - inspirator en topondernemer (FoodConnect / Kookjijofik / Voetballend Ondernemen)

'Arbo in beweging, het lijkt wel topsport'
Als Arbo-professional is het uw taak om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond, veilig en met plezier kunnen werken. En het gaat om teamspirit: een gezamenlijk doel en een gezamenlijke winst. Samenwerken dus.

Dit alles wordt ook gevraagd van de huidige 'club/arboarts'. Met dictatoriaal, ouderwets top-down- éénrichtingsverkeer kan misschien een enkele wedstrijd worden gewonnen. Maar het team haalt nooit ongeschonden het einde van de competitie. En het wordt zeker geen kampioen.

Hetzelfde geldt voor uw werknemers. Alleen als zij optimaal samenwerken, komen zij tot hun beste presentaties. Zowel als team, als op individueel niveau.

Topondernemer en inspirator Benno Schildkamp deelt met u zijn ervaringen, die hij heeft gebundeld in een nieuwe, zelf ontwikkelde, managementfilosofie, over teambuilding en simpel communiceren: het SaS-model, een Stadion Als Spiegel. Hoe u als organisatie meer rendement uit uw belangrijkste kapitaal - uw collega’s! - kunt halen.

10:30Plenair

Arbowet- en regelgevingquiz: Ren vóór de wet uit!
Porto Franco, directeur tri-plus

De Arbowet is op de schop. Door op tijd te handelen zorgt u ervoor dat de organisatie niet reactief áchter de wet aanholt maar meteen de voordelen benut.

- Hoe wilt u als organisatie de arbozorg wil (her)inrichten?
- Heeft de arbocoördinator of preventiemedewerker voldoende uren tot zijn beschikking?
- Hoe zien we de invulling van de werkplekbezoeken van de bedrijfsarts?
- Hoe zie ik de samenwerking van de preventiemedewerkers en de medezeggenschap?
- Pas als u dat op een rijtje hebt wordt het tijd voor de volgende vraag: voldoen we aan de wet?


In deze sessie vertaalt Porto Franco de theorie van de Arbowet naar de praktijk. De organisatie neemt daarbij de regie in eigen handen!

11:00Pauze

Geniet van de pauze met gezonde lekkernij

11:30Praktijkcase

Het 3-Partijencontract. Disfunctioneren t.g.v. alcohol, drugs en medicijnen; Behandelen is de meest duurzame en economisch aantrekkelijk oplossing
Praktijkcase door Elly Helsloot, directeur/eigenaar consistent en Harry Rienmeijer, directeur/eigenaar Trafieq

Veel vaker dan gedacht gaan medewerkers onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het werk. Meestal is dat niet bewust, maar zijn zij nog onder invloed van de vorige avond door restalcohol of restdrugs. Dit zijn geen verslaafden of problematische gebruikers, maar dit zijn medewerkers zoals u en ik die graag tijdens een feestje of een BBQ een paar glazen wijn of bier drinken. Deze groep is veel groter dan het aantal medewerkers dat problematisch veel gebruikt. Bedrijven die serieus werk maken van hun veiligheidsbeleid ten aanzien van alcohol, drugs en medicijnen kunnen desondanks worden geconfronteerd met een medewerker die bij herhaling onder invloed aan het werk is of onder invloed op het werk verschijnt. De vraag is wat u kunt doen. Vaak wordt gekozen voor ontslag, dat is doorgaans niet nodig. De ervaring van Trafieq is dat met behulp van 3-Partijencontract Consistent© u op economisch aantrekkelijke wijze de medewerker duurzaam inzetbaar houdt.

12:15Lunch

 

13:15Sessieronde 1
14:15Pauze

 

14:30Sessieronde 2
15:30Sessieronde 3
16:30Netwerkborrel

 

Datum en locatie

1 oktober 2018
Jaarbeurs Utrecht

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.