09:00 - 09:30Ontvangst

Welkom en ontvangst

09:30 - 09:40Opening

Opening door dagvoorzitter Dr. Arjella van Scheppingen, zelfstandig onderzoeker en facilitator vitale arbeidsorganisaties.

09:40 - 10:25Keynote 1

De gezondheid van uw werknemer bij een verandering van tijdperk

Technologische vernieuwingen zorgen voor ingrijpende veranderingen in het arbeidsproces. Het is een verandering van tijdperk, vergelijkbaar met de overgang naar de industriële revolutie. Dat vraagt om een frisse aanpak. Voor een modern arbobeleid zouden arboprofessionals zich meer moeten verdiepen in het sturen op werkomstandigheden. Dat levert inmiddels een grotere bijdrage aan gezonde medewerkers dan populaire arbothema’s als vitaliteit.

​De centrale vraag tijdens deze bijeenkomst: wat zijn de voorwaarden om gezonde medewerkers te behouden in een wereld vol tablets en robots?

Van Rhenen zal aantonen dat het welbevinden van de werknemer vooral een gevolg is van goed leiderschap, de juiste ambitie en de juiste hulpbronnen op het werk en thuis.
Arboprofessionals kunnen daaraan in grote mate bijdragen. U kunt in gesprekken eraan bijdragen dat leidinggevenden en werknemers zich ervan bewust worden dat werkomstandigheden belangrijk zijn voor gezonde medewerkers. Belangrijker nog dan een loonsverhoging.

Prof. dr. Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity, Nyenrode Business Universiteit. Chief Health Officer bij Arbo Unie.

10:25 - 10:55Keynote 2

Intrinsieke motivatie van uw werknemer stimuleren: veilig & gezond werken​

De tijd dat arboprofessionals zich alleen met de wet- en regelgeving bezig hoefden te houden is voorbij. In onze snel veranderende tijd is het steeds belangrijker om flexibel in te springen op veranderingen. Werkplekken, werkprocessen en teamsamenstellingen veranderen immers constant.

Het bevorderen van intrinsieke motivatie en zelfsturing van werknemers wordt hierin steeds belangrijker. Dit geldt enerzijds voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers, anderzijds geldt dit ook voor de veiligheid op het werk. Vitaliteit en veerkracht van spelen hierin een belangrijke rol. Dat vraagt om een adaptief arbobeleid. Tijdens deze bijeenkomst leert u hoe u hier in de praktijk concreet invulling aan geeft.

Arjella neemt u in een sneltreinvaart mee in de achtergronden hoe u organisaties, teams en mensen motiveert om in beweging te komen. Met talrijke praktische voorbeelden uit zowel de gezondheid- als veiligheidswereld, waarmee u morgen zelf aan de slag kunt.

Dr. Arjella van Scheppingen,​ zelfstandig onderzoeker en facilitator vitale arbeidsorganisaties. Gespecialiseerd in het motiveren, stimuleren en activeren van mensen en teams om gezond, veilig en effectief kunnen blijven (samen)werken.

10:55 - 11:15Koffiepauze

Geniet van de koffie- en theepauze met gezonde lekkernij

11:15 - 12:15Sessieronde 1

Kies uw eigen sessie: ​

1.1 (hoe) Overleeft de diersoort Mens?
1.2 SZW actualiteitencollege: De nieuwe Arbowet
1.3 Privacy in het kader van ziekteverzuim: hoe zit dat?
1.4 Zitten is het nieuwe roken in een zonniger perspectief
1.5 Veiliger huisbezoek 2.0

12:15 - 13:10Lunch

 

13:10 - 13:55Keynote 3

Werken aan geluk

Geluk is als vanouds een filosofisch thema. Het vergt inspanning, zo wist Aristoteles al. Maar de gedachte dat werk geluk zou kunnen opleveren, was hem totaal vreemd. Sterker nog, arbeid (ergon) staat geluk in de weg. Geluk vereist namelijk dat je buiten de kaders van de arbeid kijkt. Je moet als het ware van de noodzaak van het werk bevrijd zijn om geluk te kunnen nastreven.

De vraag die filosoof en Denker des Vaderlands Ten Bos aan de orde wil stellen is hoe het nu zover gekomen is dat we in onze cultuur toch langzaamaan geluk en arbeid met elkaar zijn gaan verbinden. Vroeger werd arbeid gezien als een medicijn tegen neerslachtigheid. Tegenwoordig zien we arbeid als hét middel om een plek te veroveren in de samenleving. In die verbinding met de samenleving wordt de kern van het hedendaagse geluksgevoel gezocht. Maar is dat terecht?

Prof. dr. René ten Bos​ is hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit en columnist van Het Financiële Dagblad. Hij is auteur van tal van artikelen en boeken en een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland

13:55 - 14:00Pauze

Zaalwissel

14:00 - 15:00Sessieronde 2

Kies uw eigen sessie:

2.1 Zelfregulering, eigen regie en zelfsturing
2.2 Motiverende Gespreksvoering; coachen 3.0
2.3 Gezond Werken | Een kijkje achter de schermen bij Achmea
2.4 Ontdekkingstocht vitaliteit
2.5 Waarom een vertrouwenspersoon voor OnsToo?

15:00 - 15:20Pauze

 

15:20 - 15:55Keynote 4

Motiveren van de moderne werknemer

Geef de moderne werknemer ruimte en vertrouwen en er gebeuren de mooiste dingen!

Wie lean & mean op efficiency gestuurd wordt, slaat geen zijwegen in om te kijken welke schatten daar verborgen liggen. Hij heeft ook geen tijd om samen te werken, of om synergie te zoeken bij andere disciplines. Geeft u ruimte en vertrouwen, dan hoeft er alleen nog maar een collectieve ambitie te zijn waar de moderne werknemer zich vanuit een missie mee kan verbinden. Is aan die drie voorwaarden voldaan, dan ontstaat er flow en kunnen uw werknemers floreren.
Tijdens deze bijeenkomt leert u waar u op moet letten en krijgt u concrete tips voor uw arbobeleid.

​Prof. dr.ir. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.

15:55 - 16:05Afsluiting

Plenaire afsluiting door uw dagvoorzitter Dr. Arjella van Scheppingen

16:05 - 17:00Borrel

Versterk uw netwerk tijdens de informele borrel en praat na over de dag.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.